10 March 2013 ~ 7 Comments

Premtime boshe për qytetin e Dibrës

Dje tek Fanpage zyrtar i kandidatit te BDI për qytetin e Dibrës në postimin për platformën ekonomike të BDI-së në takimin me zejtarët dhe afaristët e qytetit u drejtova ketë pyetje:                 “Në  pamundesi për të marë pjesë në shpalosjen e platformes ekonomike për qytetin e Dibres, mund të më thoni se ku bazohet plani […]

Continue Reading